De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.survival-outdoor-shop.nl.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten.

Gebruik van de website.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel survival-outdoor-shop zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan survival-outdoor-shop niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Survival-outdoor-shop garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Survival-outdoor-shop wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten.

Wanneer survival-outdoor-shop links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten worden aanbevolen. Survival-outdoor-shop aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door survival-outdoor-shop niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. Verzoeken tot plaatsing van links naar websites van derden op survival-outdoor-shop worden getoetst aan een aantal criteria.

Informatie gebruiken

Survival-outdoor-shop behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, afbeeldingen, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van survival-outdoor-shop of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

Survival-outdoor-shop behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Responsible disclosure

Het kan onverhoopt voorkomen dat er een zwakke plek in een van onze systemen zit. Als u een kwetsbaarheid ontdekt, vragen wij u deze zo snel mogelijk te melden zodat we de benodigde maatregelen kunnen treffen.

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Verzending

Verzending via PostNL en DPD

Betaal methode

© 2013 - 2024 survival-outdoor-shop.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel